logo esf 0

 

Deze fase duurt één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding in samenwerking met ESF.

Deze wordt georganiseerd nadat de leerling het 5de jaar BuSO beëindigd heeft. Deze fase is niet verplicht.

 

Doel van ABO:

Tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen door het verwerven van ervaring in het vak. 

 

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen vorming op school ( 12 u  beroepsgerichte vorming en 4 u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer in een werkervaringsplaats.

 

De cursist die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling
  • behoudt het recht op kinderbijslag
  • is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding)
  • start al tijdens het ABO-jaar aan de beroepsinschakelingstijd bij de VDAB
  • heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering

 

De ABO-cursist die slaagt:

  • behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding
  • krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds indien hij/zij voldoende aanwezig is zowel op school als op de werkervaringsplaats.