Een nauwe samenwerking met u als ouder, is voor onze school een meerwaarde in de begeleiding van uw zoon of dochter.  U kan en mag tijdens de schooluren altijd binnenspringen in het onthaal van de school waar u om welke reden ook een opvoeder kan aanspreken.  Voor een gesprek met de directeur maakt u best een afspraak. 

 

Vanuit de school worden na elke rapportperiode gesprekken met ouders ingepland tijdens oudercontacten. Indien u zelf omwille van een of andere reden de verplaatsing naar Tielt niet kan maken, komen wij graag bij u thuis langs voor een gesprek. 

 

Via de agenda van uw zoon of dochter kan u ook altijd een boodschap meegeven.  Leerkrachten gebruiken ook heel vaak de agenda als eerste manier om u op de hoogte te houden.