De school formuleert haar doelstellingen als volgt:

ZELFSTANDIG

Wij bereiden onze jongeren voor om te wonen en werken in de samenleving. Hiervoor vinden wij zelfstandig werken belangrijk. We proberenonze leerlingenzo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

ERVARINGSGERICHT

Om al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien, vertrekken onze lessen steeds vanuit concrete ervaringen.

CHRISTELIJK

Wij voeden jongeren op tot unieke individuen vanuit een gezamenlijke gedrevenheid en vanuit de christelijke levensvisie. Hierbij hechten wij veel belang aan de waarden als diversiteit en respect.

WELBEVINDEN

Binnen de dagelijkse werking houden wij steeds het welbevinden van alle jongeren voor ogen. We hechten veel belang aan een goede band met de jongeren. We spelen in op gebeurtenissen en interesses, herstelgericht werken.

MAATWERK

Iedere jongere doorloopt zijn/ haar eigen ontwikkeling. Wij willen hier rekening mee houden. Door het aanbieden van maatwerk op verschillende vlakken; jongeren kunnen verschillende trajecten volgen. Ons maatwerk vertaalt zich ook in het evaluatiesysteem, individuele begeleiding, extra ondersteuning in en buiten de klas,…

OPEN

We willen een open school zijn. We willen open staan voor verschillende partners vanuit verschillende hoeken. We willen voor iedereen toegankelijk zijn. We vinden het heel belangrijk om samen te werken met ouders en andere partners.

BELANGRIJKE PIJLERS

Onze school baseert zich op een aantal belangrijke pijlers die de basis vormen voor het pedagogisch project. De afbeeldingen hieronder tonen een duidelijke visie van waar wij als school voor staan. Klik op de afbeelding om een duidelijk beeld te krijgen van elke pijler.

 

gezondheidburgerzinictlerenlerenlo

milieurekenvaardighedensociaal20emotioneeltaalvaardigheidvrije20tijd