Om de sprong naar de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken, brengen wij onze leerlingen zo snel mogelijk in contact met verschillende werkplaatsen. In de laagste jaren gebeurt dit aan de hand van bedrijfsbezoeken, actiteiten in verschillende instellingen waarmee onze school nauw samenwerkt, ...

Vanaf het 4e jaar van onze opleiding worden voor elke opleiding 3 weken stage ingericht. Dit wordt verdubbeld in het vijfde jaar naar 2 keer drie weken. We kiezen ervoor om de stages zo veel mogelijk te laten doorgaan verschillende stageplaatsen. Elke leerling mag zelf kiezen waar hij of zij stage wil lopen. De school helpt, waar nodig, om een geschikte stageplaats te kiezen. Tijdens de lessen worden deze stages intens voorbereid.

In de opleiding logistiek assistent krijgt het werkplekleren nog een extra dimensie. In deze opleiding gaan de leerlingen wekelijks 1 (in het vierde jaar) of 2 halve dagen naar een woonzorgcentrum of ziekenhuis voor de praktijklessen.

In de alternerende beroepsopleiding (ABO) gaan de cursisten een volledig schooljaar op stage in 1 vast bedrijf. DIt gedurende 3 dagen per week. De andere 2 dagen worden ze verwacht op school. Na dit ABO-jaar kunnen sommigen blijven werken op hun stageplaats.