Anders dan in een gewoon onderwijs, wordt uw zoon of dochter met extra aandacht en zorg omringd om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden.  Daarvoor hebben wij een aantal mensen boven op de leerkrachten die voor extra ondersteuning zogen op gebied van taalontwikkeling, welbevinden, ...

Zo kan er beroep worden gedaan op ondersteuning van een logopediste en een orthopedagoge om alle kansen te geven aan uw tiener.

Het team dat dagdagelijks klaarstaat voor uw tiener:

team